Banyalbujazz 2012

Sorprenentment, els cicles jazzistics estiuencs han aconseguit sobreviure.

La programación cultural sigue siendo “rentable”, y aunque no parece merecer rescates multi-billonarios, persiste gracias a los sacrificios de todos, empezando por los músicos y acabando por el público.

La programació cultural segueix essent “rendible”, i tot i no semblar ser mereixedora de rescats multi-bilionaris, persisteix gracies als sacrificis de tots, començant pels músics i acabant pel públic.

Reply

Leave a comment.